Nyttige Links

Her på siden finder du links til en masse andre gode hjemmesider som blandt andet også handler frivilligt arbejde.

Center For Frivilligt Socialt Arbejde.

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence-, og udviklingscenter. De har til opgave at hjælpe frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye generationer af frivillige og fremmer læring og udvikling.

 

Foreningsredskaber

Her er 30 forskellige redskaber til, hvordan du får styrket din forening over for andre.
Foreningsredskaber er til dig, der vil styrke din forening i forhold til dit lokalområde.

 

FriSe

FriSe er en paraplyorganisation for både frivilligcentre og selvhjælpsprojekter.
Frise’s formål eller mission er det samme som frivilligcentrene og selvhjælpens, nemlig at: fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer.

 

Frivilligcharter

Her finder du chartret for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige, chartret beskriver de grundlæggende værdier og rammer for samspillet mellem de to parter. Det er udarbejdet af repræsentanter for de to sektorer i fællesskab tilbage i 2001 og er nu blevet fornyet og ført up-to-date her i Juli 2013.

 

Frivillig Fredag

Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september.

Dagen skal være en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. Tiden op til frivillighedsdagen vil være præget af foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden.

 

Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.
Frivilligrådet er optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

 

Høje Tåstrup Kommune 

Her finder du alt lige fra aktivitetskalenderen kultunaut til booking af lokaler og borgers rettigheder.

 

NGO Academy 

Her finder du forskellige kurser. NGO Academy er et uddannelse- og udviklingscenter for frivillige organisationer, foreninger og kommunale institutioner i Danmark, Norge og Sverige.

NGO Academy er grundlagt af konsulenthusene Ankerhus og Ingerfair.

 

Zamzar

Hjemmeside til gratis konvertering af diverse filer.