Frise

Fælles vision og mission for Frivilligcentre og Selvhjælp 2009

Vedtaget på generalforsamling 2009

Frivilligcenter og Selvhjælps vision

Frivilligcenter or Selvhjælps vision er socialt bæredygtige lokalsamfund, hvor alle gives mulighed for at udfolde sig. Det giver mening og glæde for den enkelte at tage et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar.

Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed – og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle social udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet. Og vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til frivilligheden udvikler sig.

Selvhjælpens mission er at skabe mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært – gensidigt og på lige fod. Det bidrager til at mestre livet bedre. Selvhjælp spiller en central rolle i det lokale sundhedsfremme – og forebyggelsesarbejde- gennem egne initiativer og i samarbejdet med andre aktører.