Foreninger

Kategorier:

Danske Handicaporganisationer

Vi er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap. DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger…
Læs mere

Kategorier:

Dansk Handicap Forbund

Om Dansk Handicap Forbund Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret, landsdækkende organisation med 8.000 medlemmer, 51 lokalafdelinger, fire specialkredse. Vores historie Siden 1925 har vi kæmpet for at forbedre levevilkårene for mennesker med bevægelseshandicap, også…
Læs mere

Kategorier:

Danmarks Psoriasis Forening

Foreningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende. En martsdag i 1971…
Læs mere

Kategorier:

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfunds mission Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre…
Læs mere

Kategorier:
Kategorier:

Pnd Foreningen

Protein Nedbrydnings Defekt foreningen (PND) blev stiftet i 2010 på Rigshospitalet. Vi er en frivillig patientforening som repræsenterer personer med flere forskellige medfødte stofskiftesygdomme og deres familier. Hovedparten af vores medlemmer er diagnosticerede børn og…
Læs mere

Kategorier:
Kategorier:
Kategorier:
Kategorier:
Kategorier: