Foreninger

Blåkilde petanque klub

Blåkilde Petanque klub blev stiftet d. 21. april 2009, hvor nogle stykker fra området indkaldte til det første møde. En bestyrelse blev valgt og baner blev bygget. BPK er for alle i Blåkildegård bebyggelsen. Kontingentet…
Læs mere

Kategorier:

Autoklubben Nørreby

Klubben ligger i det store fælleshus i gården bagved ejendomsmesterens kontor. Er du lidt fingernem og gerne vil spare lidt på din værkstedsregning, kan vi tilbyde et halvårligt medlemskab: Biler / Motorcykler 150 kr. Knallerter…
Læs mere

Kategorier:

Akvarieklubben Gadevang 81

Klubaften mandag i lige uger fra kl. 18-20 Tlimelding til spisning senest lørdagen før. Kontingent: kr. 120,- årligt (betales forud) KLubben stiller gratis akvarier og pumper til rådighed for medlemmerne, samt almindeligt tørfoder.

Kategorier:

Sth-Servicehunde Til Handicappede

Foreningen Servicehunde til Handicappede (STH) har til formål, at uddanne og udplacere servicehunde. STH er en non-profit forening, hvis målsætning det er, at hjælpe personer som er bevægelseshandicappede, ved at bevilge specialtrænede servicehunde og bistå…
Læs mere

Kategorier:

Stammeforeningen I Danmark (fsd)

ForeningenStammeforeningen (FSD) blev stiftet i december 1971. FSD er en aktiv forening med over 500 medlemmer. FSD ledes af en bestyrelse på 7 personer. Højeste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted hvert år i april/maj…
Læs mere

Kategorier:

Spastikerforeningen

Spastikerforeningens overordnede formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever med spastiske lammelser. Formålet søges fremmet blandt andet ved: - at arbejde for styrkelse af behandlingsmuligheder, forebyggelse…
Læs mere

Kategorier:

Sammenslutningen Af Unge Med Handicap

Vi er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap. Vi arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver handicap. Det gør vi ved at: - lave interessepolitisk arbejde - gennemføre store sociale udviklingsprojekter…
Læs mere

Kategorier:

Parkinsonforeningen

Parkinsonforeningen arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7000 mennesker ramt af Parkinsons sygdom og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for…
Læs mere

Kategorier:

Ordblinde/Dysleksiforeningen I Danmark

Formål Ordblinde/Dysleksiforeningen blev stiftet i 1942. Foreningens formål er at: Varetage interesser for mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår…
Læs mere

Kategorier:

Landsforeningen Lev

Om LEV LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952. Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000…
Læs mere

Kategorier:

Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere

LAFS er en interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere. Vores formål er til stadighed at arbejde for at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere. Dette formål opfylder vi ved at afholde kurser, yde råd…
Læs mere

Kategorier:

Hjerneskadeforeningen

Foreningens motto er: Liv der reddes, skal også leves! Tidligere har hjerneskader ikke haft den store opmærksomhed. For få år siden mente man ikke, det var muligt at behandle og mindske følgerne af en hjerneskade….
Læs mere

Kategorier: