Foreninger

Høje-Taastrup Fælleshave

Stiftet lørdag den 6. april og har til formål at etablere og drive en fælles have og danne ramme omkring andre aktiviteter omkring natur og miljø. Foreningen appellerer til de borgere, der har lyst til…
Læs mere

Kategorier:

DCAA - Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA’s formål At rådgive om afhængighedssygdomme, herunder også mindre kendte afhængigheder At henvise til relevante behandlingssteder At henvise til selvhjælpsgrupper. Der henvises blandt andet til: - Anonyme Alkoholikere (AA) - Anonyme Hashafhængige (MA) - Anonyme…
Læs mere

Kategorier:

Reerslev Stærkende Landsbylaug

Foreningen har til formål at arbejde for, at Reerslev-Stærkende bevarer det miljø og den kultur, herunder det serviceniveau, der traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund. I tilslutning til denne målsætning skal det tillige tilstræbes, at…
Læs mere

Kategorier:

Sjællands Småbådsfiskeklub

Sjællands Småbådsfiskeklub blev dannet i 1986 af en gruppe lystfiskere der havde specialiseret sig i trollingfiskeri fra småbåde. Siden er klubben vokset, så vi i dag har ca. 1400 medlemmer fordelt over Sjælland og omkringliggende…
Læs mere

Kategorier:

ELDUR HEDELAND

Eldur hedeland er en lokalklub under Dansk Islandehesteforening. Klubben holder til i Hedeland, men arrangerer ofte ture rundt omkring på Sjælland. Vores klubblad hedder ‘Eldur Nyt’, og udkommer ca. 4 gang om året med omtale af…
Læs mere

Kategorier:

TFF - Taastrup Fitness Forening

Taastrup Fitness Forening er en ny forening i Taastrup der har til formål at tilbyde fitness i non-profit forenings regi. Taastrup Fitness Forening er en selvstændig forening med rødder i det bestående foreningsliv i Taastrup….
Læs mere

Kategorier:

Fløng Klimaforening

Formålet med Fløng Klimaforening er, at gøre det nemmere, sjovere og ikke mindst økonomisk fordelagtigt for foreningens medlemmer at reducere CO2-udledningen. Målsætningen er et CO2-neutralt Fløng. Facebook Side: www.facebook.com/minklimaforening

Kategorier:

Københavns Fjernstyringsklub

Klubbens formål er at opretholde en modelflyveplads med tilhørende faciliteter for flyvning med radiostyrede modelfly, samt fremme medlemmernes interesse inden for denne sportsgren.

Kategorier:

Bloddonorerne i Danmark

Bloddonorerne i Danmark - i det følgende kaldet BiD - har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. BiD er en landssammenslutning af bloddonorkorps i Danmark. BiD har til opgave at fremme bloddonorsagen og at varetage bloddonorernes interesser….
Læs mere

Kategorier:

Støtteforeningen Villakulla

Støtteforeningen Villakulla Samler ind til at etablere en privat naturbørnehave samt at skabe nogle frivillige aktiviteter i naturen og kreative projekter for børn i aldersgruppen 2- 6 år. Uanset om du/i selv har børn eller…
Læs mere

Vesterby Motionsklub

Vesterby Motionsklub er en motionsklub for Torstorps beboere over 15 år. Klubben er beliggende på Vesterby Torv, og har åbent fra kl. 6 til 22 alle årets dage. Klubben rummer et bredt sortiment af motionsudstyr, herunder…
Læs mere

Kategorier:

Kunstforeningen Foyerèn

Kunstforeningen er oprettet i 2004. Foreningens formål er at arrangere kunstudstillinger i Taastrup Idræts Center, for derigennem at udbrede kendskabet til kunst i Taastrup.

Kategorier:  |