Forening

Vestegnens Vedvarende Elværk

Foreningen skal understøtte kendskabet til vedvarende energikilder som sol og vind i en periode, hvor der er stigende behov for alternativer til fossile brændstoffer.

Interessentsskabets primære formål er dog at skabe elektricitet ved hjælp af solenergi og sælge den således producerede el til den højest opnåelige pris og at sikre interessentskabet det bedst mulige økonomiske grundlag indefor den lovgivning, aftaler eller lignende, der regulerer fælles elanlægs afregning af produktion, drift m.v.