Forening

Vestegnens Off-Road Cykel Forening

Vestegnens Off-Road Cykel Forening (VOCF) blev stiftet 2011 af en lille håndfuld borgere i Høje Taastrup Kommune, som i fællesskab ærgrede sig bravt over det snævre tilbud om udfoldelse i nærområdet, hvilket gjorde at vi trods det at være fuldblods cykel-entusiaster alligevel måtte starte bilen for at komme de steder hen, hvor vi netop kunne finde de udfordringer vi trives med.

Det organisatoriske kom istand på venlig opfordring fra forenings-konsulenter i kommunen, der nærmest kunne garantere en forskel, hvis blot vi ville gøre os til en lovformeligt godkendt forening i henhold til folkeoplysningsloven. Som ønsket, så gjort.

VOCF er således ikke sports-orienteret forening, i det vi ikke har løb og anden konkurrence som vores primære målsætning. I stedet tilgår vi hellere det legende islæt som mountain-bike sporten oprindeligt havde sit afsæt i. Så det er således mere et socialt samvær om vores fælles interesse, der trækker det store læs.

 

Som netop forening, fik vi også tildelt ret til at indrette os på et stykke jord, som kommunen således stiller til rådighed.  Der skulle naturligvis lige sættes nogle rammer og betingelser på plads, men alt det fik vi lov til at tage i små skridt, og lade tingene blot udvikle sig efter de faktiske forhold vi måtte møde hen ad “sporet”.

Vi gik derfor i gang i efteråret 2011, indtil vinteren for alvor lagde sig hårdt på jorden, så vi ikke længere kunne komme i den

Dette anlæg, som vil komme til at hedde “Høje Taastrup Bike Park”, er et ganske offentlig tilgængelig ting, så enhver er velkommen til at bruge de ting vi med tiden for lavet. Men dermed også sagt at det er ikke tilladt at lave nye ting eller ændre eksisterende spor og faciliteter, uden det har været igennem VOCF. Det er os, der har aftalen med kommunen, så det er er også kun os, der må bygge noget derude.

Så skulle det vel være på plads.