Forening

TIK – Hovedafdeling

TIK er Høje-Taastrup Kommunes største idrætsklub. TIK er en flerstrenget idrætsforening, med i alt 16 idrætsgrenafdelinger. Sammenlagt har klubben ca. 3.200 medlemmer.

Klubbens overordnede formål er bredt at fremme idrætten samt folks interesse i at gå til idræt og andre former for motion og bevægelse i Høje-Taastrup Kommune.

TIK er derigennem med til at udvikle og forme idrætslivet m.v. i Kommunen. Det gælder først og fremmest breddeidrætten, men også eliteidrætten nyder fremme i TIK. Således er der et tæt samarbejde med flere af forbundene under Danmarks Idræts-Forbund, DIF. TIK er også medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI.

På en række områder har TIK også et tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune samt andre foreninger, kulturelle institutioner og erhvervslivet i Kommunen.