Forening

TIK – Badminton

TIK-Badminton er en veletableret klub, hvor du har gode muligheder for at spille badminton både som elite-, konkurrence- eller motionsspiller.

Vi har en velfungerende ungdomsafdeling, hvor de unge spillere har mulighed for at deltage i både holdturneringen og i åbne turneringer.

Vi har ligeledes en velfungerende seniorafdeling samt veteran- og motionsafdeling, hvor spillerne har mulighed for at deltage i holdturneringen og i åbne turneringer.

En gang om året afholdes klubfest hvor TIK Badminton afdelings klubmestre kåres og der uddeles diverse hæderspokaler, hvorefter der festes med dans og musik.

De mindste har deres ketcher med, så dem ser vi ikke meget til. Vi spiller i Taastrup Idrætshaller de fleste af ugens dage.

Om Taastrup Idræts Klub
TIK er Høje-Taastrup Kommunes største idrætsklub. TIK er en flerstrenget idrætsforening med i alt 16 idrætsgrenafdelinger. Sammenlagt har klubben ca. 3.200 medlemmer.

TIK’s formål
Klubbens overordnede formål er bredt at fremme idrætten samt folks interesse i at gå til idræt og andre former for motion og bevægelse i Høje-Taastrup Kommune. TIK er derigennem med til at udvikle og forme idrætslivet m.v. i Kommunen.

Det gælder først og fremmest breddeidrætten, men også eliteidrætten nyder fremme i TIK. Således er der et tæt samarbejde med flere af forbundene under Danmarks Idræts-Forbund, DIF. TIK er også medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI.