Forening

TIK & B70 Svømning

B70 svømning og TIK svømning har i gennem de seneste år samarbejdet på konkurrenceholdene.

Vi har brugt fælles trænere og delt de resurser der var. Dette samarbejde har vi nu udvidet til at gælde al vores svømning.

Mest af alt, skulle det blive en fordel for vore svømmere. B70 & TIK Svømning kan nu tilbyde DIG svømning på alle ugens dage og i 2 svømmehaller.

Vi har lavet en juridisk samarbejdsaftale om en fælles ledelse og drift.

Vores fælles navn er stadig Swim Team Taastrup, i daglig tale STT

Bestyrelsen for STT består af bestyrelsesmedlemmerne fra begge klubber, B70 Svømning & TIK svømning.

I Swim Team Taastrup (STT) ønsker vi at skabe en kreativ og motiverende undervisning. Undervisningen skal skabe fortrolighed med vandet i alle aldre og på alle hold.

Det skulle gerne sikre at:

Børnene kan bevæge sig frit i vandet med den største naturlighed og lethed.
Ingen er bange, bølgerne, sprøjt, fald og lignende opfattes kun som sjove oplevelser.
Børnene kan bevæge sig gennem vandet på forskellige måder.
Børnene bliver motiverede og modne, til at de kan komme videre med den egentlige svømmeundervisning.

Er børnene først fortrolig med vandet opnås følgende:

Større glæde ved svømmeundervisningen.
Bedre teknik.
Børnene lærer hurtigere at svømme.
Børnene bevæger sig afslappet i vandet og kan dermed svømme længere.
Har man fået stor fortrolighed med vandet og en god svømmeteknik kan man blive udtaget til STT’s konkurrencehold.

Da vi er mange svømmere og mange hold, har vi opsat nogle rammer, som vi vil bede jer respektere:

Træning generelt:
Mødetiden er omklædt 5 min. før svømmetiden, husk kom altid til tiden, det giver alle børnene en god oplevelse
Medbring altid badedragt/bukser
Medbring altid Håndklæde
svømmebriller
badetøfler
Hårelastikker til piger med langt hår
Afvaskning uden badetøj er obligatorisk inden svømmetimen.
at drengene/pigerne, som er fyldt 6 år skal benytte eget køns omklædningsrum
Og ikke mindst dit gode humør

Rønnevang:
Der vil blive afholdt 4 forældredage op til hhv. efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien.
Der vil blive afholdt 4 distancesvømninger, så I forældre kan se hvilken udvikling jeres børn er i. Her vil børnene skulle svømme så langt de kan, og vil få et mærke og diplom for deres præstation
Vi afslutter sæsonen med en svømmeprøve som et bevis for barnets færdigheder.

Parkvej:
Der vil blive afholdt 4 forældredage op til hhv. efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien.
Der bliver afholdt en enkel distancesvømning, hvor børnene skal svømme så langt de formår, så I forældre kan se hvor dygtige jeres børn er blevet.
Vi afslutter sæsonen med en svømmeprøve som et bevis for barnets færdigheder.

Forældre:
For at give jeres børn den optimale undervisning, er I velkommen i hallen den første gang – herefter skal vi opfordre jer til at give vores trænere og hjælpetrænere ro til at undervise børnene. Det opnås kun hvis der ikke er forældre i svømmehallen.
Klubben kan kontaktes på Mobilnr.: 23 96 99 44 tirsdag og onsdag kl. 19.00-21.00

Alle henvendelser vedr.: Medlemsregistrering, holdflytning, medlemsbetaling, girokort, udmeldelse, ris og ros, klager sendes til: helle@sttsvoem.dk