Forening

Taastrup Taekwondo klub

Vi vil udbrede kendskabet og fremme interessen for TAEKWONDO i Taastrup og omegn.

Grundværdier og traditioner – Træning
Taastrup Taekwondo er en af Danmarks ældste Taekwondo klubber (1978) med en lang og stolt historie. Vi går derfor også meget op i at elever fra Taastrup har gode og stærke grundværdier med sig som udøver og som menneske og derudover er gode repræsentanter i alle sitiautioner livet måtte bringe.
Klubben har en af Danmarks højeste graduerede udøvere som cheftræner (Birger Krogh, 5. dan). Han sørger for at træningen har et højt niveau, langt over den standard der kan ses i mange andre klubber.

I Taastrup vil du derfor aldrig opleve at udøverer under 1. dan tager en hel træning alene, tilgengæld tager man ekstra hårdt fat eller underviser, når man er 1. dan eller over.
Vi forventer at vores elever er velforberedte og har mod på at udfordre sig selv.

Taekwondo er en kampsport, men samtidig også en sportsgren, hvor man får mulighed for at flytte sine egne grænser både fysisk og psykisk. Disciplin og respekt er noget der vægtes højt og vi har en målsætning om – igennem træningen – at lære de unge vigtigheden af respekt og medansvar for andre individer.
Derfor kan du opleve at trænerne i Taastrup er meget hårde

Børn og unge – Integration
Vi har et ønske om at tilbyde aktivering af børn og unge i deres fritid igennem Taekwondo træning, hvor der opnås god kondition, selvkontrol, smidighed, samt opbygning af fysisk og psykisk styrke.

Taekwondo styrker ens selvværd og selvtillid. Ved at kende egne styrker og svagheder kan man blive en god Taekwondo udøver og vi kan derigennem udnytte den enkeltes energi og ressourcer i dag- og aftentimerne til noget positivt.
Vi vil prøve at aktivere de unge i deres fritid og få dem til at skabe nye relationer til andre børn og unge.

I Taastrup Taekwondo vil vi især satse på bredden og inddrage forældrene, samt opfordre til frivilligt arbejde. Vi har derudover et særligt ønske om at række ud til de belastede unge med kriminalitetstruede problemer, da vi har gode erfaringer indenfor forebyggelse af dette.
Vi ved af erfaring, at børn og unge der er skoletrætte oftest hænger ud på gaden. Vores styrke ligger i at skabe kontakt, relation og tillid, ved at vise den nødvendige respekt, tålmodighed og derigennem opnå gensidig anerkendelse.

Vores mål er at yde den bedste træning og hjælpe de unge med et løft til troen på egne evner og give dem resultater de kan være stolte af.
Med en TAEKWONDO klub tæt på ens bopæl har de unge et tilholdssted med værdier som de unge kan bruge senere i livet.
En stor del af dem der er startet til Taekwondo i Taastrup Taekwondo træner stadig i enten klubben eller andre steder i landet og har altså taget disse værdier dybt til sig eller givet dem videre til sine børn som idag træner Taekwondo.

Taekwondo sporten er meget mere end bare en sport!

Fokus på bredden og plads til eliten
I Taastrup Taekwondo har vi et overordnet mål. At skabe et tilholdssted hvor man uanset alder, religion, kultur og social status kan tage dobog på og henlægge sig sportens hiearki som bygger på erfaring, viden og kundskab.
I Taastrup Taekwondo skal vi især fokuserer på bredden, så man uanset niveau kan tilbyde et grundhold der passer til den enkelte elev. I Taastrup Taekwondo har vi siden 2008 arbejdet på at hæve talentudviklingen i klubben.

Ved at spotte de særlig målrettede og tilbyde dem den træning og sparring de behøver for at nå et landsholdsniveau.
I Danmark er der “kun” 5000 udøverer, heraf max 500 særlig målrettede. Chancen for at blive udtaget til en af de 3 landshold (Kamp/Teknik/Opvisning) er derfor ikke usandsynlig, hvis ikke man kæmper hårdt nok.

I Taastrup skal vi kunne matche eliteniveauet evt. ved sparring ude og hjemme, men allerhelst med egne ressourcer i klubben.
Klubben prøver at tilbyde et tilholdssted til social samvær og sparring udenfor de faste træningstider.

Taastrup Taekwondo har pt. 4 forskellige grundhold og 2 talentudviklingsho