Forening

Taastrup Rotary Klub

Vi mødes hver onsdag kl. 17.00 på Taastrup Park Hotel, Brorsonsvej 3.

Taastrup Rotary klub er medlem af Rotary International . Klubben blev stiftet i 1961. De ca. 40 medlemmer er organiseret i forskellige tjenester, herunder International tjeneste, Samfundstjenesten, Klubtjenesten og Erhvervs- og virketjenesten.

Klubben mødes på Taastrup Park Hotel hver onsdag kl. 17.00 – 18.30. Mødet indledes med en sang fra Højskolesangbogen, hvorefter der serveres et let måltid. Gæster kan deltage i møderne.

Efter måltidet informerer klubbens præsident om aktuelle aktiviteter og giver så ordet til et af medlemmerne, som taler i ca. 3 minutter over et emne efter eget valg. Indlægget refereres og diskuteres ikke.

Alle klubbens medlemmer afholder ”tre minutter” på skift. Under det efterfølgende punkt ”fem minutter” har klubbens øvrige medlemmer mulighed for at orientere om emner af almen interesse.

Herefter går man over til dagens hovedprogram, der som oftest er en inviteret foredragsholder, der fortæller om et vedkommende emne af samfundsmæssig, faglig eller kulturel art. Møderne kan også have form som et ”udemøde”, en udflugt eller et besøg på en virksomhed eller en institution.

Lejlighedsvist foregår møderne ved at medlemmerne i mindre grupper samles enten privat hos et af medlemmerne (til et såkaldt ”kaminmøde”) eller i en fremmed rotaryklub (til et såkaldt ”commando-raid”).

Klubben deltager i Rotary Internationals humanitære arbejde, men gennemfører også egne projekter, både lokalt og internationalt. En årligt tilbagevendende begivenhed er fødselsdagsfesten, som finder sted i november.

Også præsidentskiftet i juni fejres på festlig vis. Derudover byder klub-livet på en julegudstjeneste og en nytårskoncert; et besøg i den tyske venskabsklub, Husum RK; og en kammeratlig konkurrence med naboklubben, Høje-Taastrup RK.