Forening

Taastrup Folkedanserforening

Taastrup Folkedanserforening blev stiftet i januar måned 1944 og har altid haft hjemsted i Taastrup. Foreningens aktiviteter har altid været centreret omkring folkedansen og den dertil hørende musik.

Foreningens formål er at virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, spillemandsmusik, folkedragter og tilhørende traditioner.

Dette opnås gennem undervisning, afholdelse af kurser, opvisninger og samarbejde med beslægtede foreninger, nationalt og internationalt.

Hvor og Hvornår
Vi danser hver torsdag i Taastrup Kulturcenter mellem kl. 20:00 – 21:30 med indlagte små pauser.

Vi danser i otte måneder om året fra den første torsdag i september til den sidste torsdag i april.

Undervisningen som indeholder en blanding af kvadrilledanse (4 par), kædedanse og pardanse ledes af vores erfarne instruktør Vill Plesner-Petersen, der konstant følger med i, hvad der sker på såvel danse- som musikområdet.

Dansen ledsages af levende musik fra vores 2 spillemænd Jan Sørensen på harmonika og Steen på violin.

Vi danser i
Taastrup Kulturcenter
A-salen
Poppel Allé 12
2630 Taastrup

Det koster efter 1. februar 2013 1.080 kr. om året. Passive medlemmer betaler 240 kr. om året. Kontingentet kan betales månedsvis med henholdsvis 135 kr. eller 30 kr. i de otte måneder, der danses.

Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Danske Folkedansere.