Forening

Taastrup Bymidte

Velkommen til Taastrup Bymidte

Velkommen til Taastrup Hovedgade, Danmarks flotteste handelsgade, En gade for cykler, fodgængere og rolige køretøjer.

Målet med ombygningen har været, at Taastrup Hovedgade skal være en attraktiv handelsgade, og at det smukke og harmoniske gaderum skal styrke bymidten, så den kan danne rammerne for et moderne byliv og virke som samlingspunkt for Taastrup.

Gadens udformning er baseret på vinderprojekt fra arkitektfirmaet Brix & Thornval, MAA IDD. I en arkitektkonkurrence i 1999 om, hvordan Taastrup Hovedgade og stationsforpladsen kunne udformes. Konkurrencen var udskrevet af Høje-Taastrup kommune, som i fællesskab har haft den overordnet styring af ombygningen af Taastrup Hovedgade.

Taastrup Hovedgade har fået en smuk belægning i chaussésten fra husmur til husmur. I midten af vejen er plantet to rækker platantræer. Sideparkering er ensrettet skråparkering under allétræerne. Midterarealet under allétræerne vil også blive brugt til markedsplads og lignende ved specielle lejligheder. Endelig er der kommet nye gadelamper, bænke, cykelstativer, affaldsspande m.m.