Forening

Støtteforeningen Villakulla

Støtteforeningen Villakulla Samler ind til at etablere en privat naturbørnehave samt at skabe nogle frivillige aktiviteter i naturen og kreative projekter for børn i aldersgruppen 2- 6 år.

Uanset om du/i selv har børn eller ej kan du vælge at blive medlem eller kun at give et frivilligt sponsorat.
Medlemskabet koster 75 kr for et helt år.

Man behøves ikke at skulle gå i børnehaven for at være medlem i foreningen.

Som medlem er du/i med til at sætte fokus på hvad et godt børneliv i Høje taastrup Kommune er. Du/I er med til at skabe nogle frivillige naturaktiviteter for børn i kommunen på en anderledes måde.

Det er frivilligt hvor meget du/ i selv vil deltage til møder og arrangementer

Formål
At øge støtte til at etablere naturbørnehuset Villakulla.

At skabe flere og anderledes frivillige tilbud til børn i aldersgruppen 2 – 6 år.

at skabe interesse for leg og naturaktiviteter for børn i Høje Taastrup Kommune.

At bruge naturen til at pirre fantasien.

At finde sponsorer til naturbørnehuset Villakulla.

At skabe interesse for spejderbevægelsen.

Øge debatten omkring det sunde børneliv både fysisk og psykisk

En miljøbevidst naturbørnehave, som vil lægge vægt på at lave forskellige former for naturaktiviteter med børnene. Børnene skal lære at passe på miljøet og lære hvorfra de forskellige grøntsager og frugter kommer fra. Dertil skal børnene være med til at dyrke forskellige grøntsager.

Der lægges vægt på børnenes individuelle behov og fantasi, således at der skal gives plads til at støtte det enkelte barns fantasi og udvikling igennem forskellige former for aktiviteter.

Der lægges vægt på hvad det enkelte barn har lyst til. Hvilket skal forstås som, at man skal have plads og lov til at hjælpe og støtte det enkelte barns fantasi, kreativtiet og spontanitet. F.eks. Hvis et barn vil male en sten, giver man plads og tid til at hjælpe barnet med dette.

Der skal indrettes et børnevenligt miljø, både indenfor og udenfor, som kan inspirere børnenes fantasi og motoriske udfoldelse.