Forening

Sth-Servicehunde Til Handicappede

Foreningen Servicehunde til Handicappede (STH) har til formål, at uddanne og udplacere servicehunde.

STH er en non-profit forening, hvis målsætning det er, at hjælpe personer som er bevægelseshandicappede, ved at bevilge specialtrænede servicehunde og bistå med vedvarende støtte og vejledning for at sikre et værdifuldt samarbejde for teamet. STH blev stiftet i 1996.

Drivkraften i foreningen er dels en række frivillige og ulønnede værtsfamilier, der lægger hjem og hjerte til en hvalp i ca. 12 mdr., for at give den kommende servicehund et godt fundament til dens fremtidige karriere. – Dels en række privatpersoner, fonde og virksomheder, der via økonomiske sponsorater, foder og udstyr, sammen gør det muligt at gøre drømmen om at træne servicehunde til handicappede til virkelighed.

Hvad er en servicehund?
Hvad enten det er en dør der skal åbnes, en lyskontakt der skal tændes, en kørestol der skal trækkes eller et barn der skal opmuntres til genoptræning, kan en servicehund være hjælperen. Servicehunde giver mennesker med bevægelseshandicap mulighed for en friere og mere uafhængig hverdag.

Mere end en håndsrækning
De tekniske hjælpefunktioner som servicehunden kan udføre i dagligdagen, er de åbenbare fordele ved en servicehund.

Disse funktioner er meget vigtige, men ligeså vigtige er de mindre synlige fordele, såsom det varme og nære forhold der opstår mellem hund og menneske.

En servicehund kan endvidere bidrage med glæde, tryghed og venskab, give øget ansvarsfølelse, opmuntre til fysisk aktivitet og være et naturligt kontaktled til omverdenen.

Menneskets bedste ven – og hjælper
Samarbejdet mellem hund og menneske har lange og stolte traditioner.
Dette samarbejde har bl.a. mundet ud i at vi i dag, med stor succes i hele verden, anvender hunde til opgaver hvor de fungerer som erstatning for menneskets krop, enten grundet nedsat funktion eller som en forlængelse deraf.

Hjælpehunde har i dag job som eksempelvis førerhunde til helt eller delvist blinde personer og hørehunde som alarmerer og signalerer til døve personer eller personer med nedsat hørelse.

Siden 1970’erne har man i USA – og senere i løbet af 1990’erne i Danmark – også kendt til begrebet servicehunde.

STH specialtræner servicehunde til at hjælpe mennesker der grundet sygdom eller ulykke har et eller flere fysiske handicap.

Eksempler herpå er delvis lammelser, sclerose, polio, muskelsvind, spasticitet eller amputation af lemmer.

STH stiller gratis servicehunden til rådighed for brugeren.