Forening

Spastikerforeningen

Spastikerforeningens overordnede formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever med spastiske lammelser. Formålet søges fremmet blandt andet ved:

– at arbejde for styrkelse af behandlingsmuligheder, forebyggelse og forskning på området

– at arbejde for social tryghed, undervisnings/beskæftigelsesmuligheder og hensigtsmæssige
bolig-, pleje- og støtteforhold

– at støtte, vejlede og rådgive medlemmerne efter individuelt behov

– at udbrede kendskabet til og forståelsen for cerebral parese (spastisk lammelse)

– at deltage i nationalt og internationalt samarbejde