Forening

SOS Børnebyerne

Et kærligt hjem til alle børn
Vi fokuserer altid på, hvad der er det bedste for barnet
SOS Børnebyernes hovedopgave er at give forældreløse børn samt sårbare børn, der er i fare for at miste deres familie, mulighed for at vokse op i kærlige hjem. Børnene får hjælp til at skabe deres egen fremtid og til at tage del i udviklingen af deres lokalsamfund.

Barnet i centrum

Vi fokuserer altid på, hvad der er det bedste for barnet. Med barnet i centrum og med udgangspunkt i situationen i det enkelte lokalsamfund sørger vi for, at barnet får alt det, der skal til, for at få en god barndom.

Alle lande, også i Europa, har store udfordringer, når det gælder god og langsigtet omsorg for forældreløse og sårbare børn. Børnebyen er en omsorgsmodel, der siden 1949 har vist sig at være velfungerende på tværs af kulturer. Derfor har SOS Børnebyerne etableret børnebyer og familieprogrammer i 133 lande, og primært i udviklingslandene, hvor der er størst behov og færrest ressourcer.

Hjælp til sårbare familier

SOS Børnebyerne mener, at det er bedst for børn at vokse op i deres biologiske familie, hvis forældrene har de fysiske og psykiske ressourcer.

Men selve børnebyen kan ikke gøre nok for børn, der bor i sårbare familier, hvor forældrene ikke har råd eller kræfter til at dække de helt basale behov, eller hvor familien er i fare for at falde fra hinanden.

Eneste alternativ til at efterlade barnet i en fortvivlet situation i en sådan sårbar familie har tidligere været at bryde familien op og modtage barnet i en børneby.

Vi forebygger forældreløshed

Med udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer inden for familiebaseret beskyttelse af børn i SOS-børnebyer har vi derfor oprettet familieprogrammer og socialcentre for at forebygge, at børn bliver overladt til sig selv.

Erfaringerne viser, at få år i et familieprogram kan få selv meget dårlige familier på fode igen, og at det kan gøres væsentligt billigere, end hvis familien falder fra hinanden, og børnene må bo i en SOS-børneby.

Vi kan altså hjælpe flere for de samme penge, og vi når længere ud i lokalsamfundet, hvor vi samarbejder tæt med lokale organisationer og myndigheder.

Sådan hjælper vi

Vores projekter er altid baseret på modtagerlandenes fattigdomsstrategier og andre relevante nationale strategier indenfor f.eks. uddannelse og sundhed, og alle SOS Børnebyernes aktiviteter hænger sammen og understøtter hinanden for at sikre, at det opnås det bedst mulige resultat.

Projekter gennemføres altid på basis af analyser og undersøgelser af børnerettighedssituationen i det enkelte område. Det er med til at sikre, at projekterne afspejler den lokale situation og kultur, og at vi gennemfører projekter, hvor behovet er størst.

Hvert år rapporterer vi om vores arbejde i vores årsberetning, hvor du også kan finde nøgletal mv.