Forening

Socialistisk Folkeparti – Høje Taastrup

SF står for Socialistisk Folkeparti, og partiet blev stiftet i 1959 af Aksel Larsen. Ved valget i 2007 får SF 23 mandater i Folketinget, og medlemstallet næsten fordobles til 15.000 medlemmer. Ved folketingsvalget i 2011 kommer SF for første gang i partiets historie i regering og får 6 ministerposter.

SF er et moderne venstrefløjsparti, og det er værdier som frihed, fællesskab, lighed og tryghed, som danner grundlag for al SF’s politik.

SF arbejder for et velfærdssamfund, hvor alle danskere har lige adgang til gode sygehuse, gratis uddannelse, en værdig ældreomsorg og gode daginstitutioner.

SF arbejder desuden for en ambitiøs klimaindsats. Vi mener, at grøn omtanke skal belønnes, og at prisen på miljørigtige biler og offentlig transport skal sænkes. Samtidig vil vi investere massivt i vedvarende energi, så vi på én og samme tid skaber arbejdspladser i Danmark og beskytter klimaet.