Forening

Seniorrådet

Seniorrådet er kommunens overordnede senior- og ældrepolitiske råd og skal som sådan medvirke til at skabe de bedste vilkår for ældrebefolkningen i kommunen. Byrådet skal høre Seniorrådet om spørgsmål inden for ældreområdet, før de politiske beslutninger foretages og Seniorrådet skal fungere som kontaktorgan mellem borgere og byråd ved tilrettelæggelsen af byrådets ældrepolitik.

Seniorrådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser.