Forening

Sengeløse Pensionistforening af 1972

Gymnastik, kaffe og hyggeligt samvær.

Vel Mødt.