Forening

Sengeløse gymnastik og idrætsforening SGIF

Sengeløse gymnastik og idrætsforening er en flerstrenget forening, med fælles vedtægter og en fælles målsætning om at fremme idrætslivet i Sengeløse.

SGIF har et tæt samarbejde med andre foreninger, institutioner og lokalsamfundet i Sengeløse og omegn.

SGIFs formålsparagraf:
Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til og fremme interessen indenfor de af SGIF nedsatte idrætsgrene, således at flest mulige uanset evner, alder og erfaringer dyrker idræt i SGIF.

At fremme et godt kammeratskab, sammenhold og engagement, og give det enkelt medlem en god social forståelse, personlig udvikling, større ansvarsfølelse og øget selvtillid. At uddanne dygtige idrætsudøvere, instruktører trænere og ledere.