Forening

Sammenslutningen Af Unge Med Handicap

Vi er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap. Vi arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver handicap. Det gør vi ved at:

– lave interessepolitisk arbejde
– gennemføre store sociale udviklingsprojekter
– uddanne og kompetenceudvikle unge med handicap
– styrke organisationer for unge med handicap

Formål og baggrund

SUMHs vision er et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap.

Vores formål er:
– At virke for et inkluderende samfund hvor alle uanset handicap kan fungere på egne præmisser.
– At synliggøre unge med handicap i den politiske debat og i samfundet generelt.
– At styrke unge med handicap i at tale deres egen sag og i deres deltagelse i demokratiet.
– At styrke organisationer af og for unge med handicap generelt og fremme samarbejdet mellem
disse.
– At yde medlemsorganisationerne bistand, vejledning og rådgivning.
– At varetage ungdomshandicaporganisationernes fælles økonomiske og handicappolitiske
interesser.

Baggrund:
Sammenslutningen af Unge Med Handicap blev stiftet i 1981 under navnet De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom (DSI-Ungdom). 1. august 2008 skiftede vi navn til Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), og i dag har vi ca. 4000 medlemmer fordelt på de forskellige organisationer.