Forening

Ryk – Rykmarvsskadede I Danmark

RYK er den danske interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskader.

RYKs formål er at forbedre levevilkårene for rygmarvsskadede blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling. Derudover er det også RYKs formål at arbejde for forebyggelse af rygmarvsskader.

Alle er velkomne som medlem i RYK. Det er dog kun medlemmer med en rygmarvsskade, der har stemmeret på den årlige generalforsamling.

Hvad er RYK?
RYK er en brugerstyret interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskade. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund.

Hvad er RYKs formål?
RYKs formål er at organisere mennesker med rygmarvsskade samt forbedre deres levevilkår. Desuden er formålet også at forebygge rygmarvsskader samt fremme nye og bedre behandlingstiltag i tæt samarbejde med bl.a. forskere.

Hvad laver RYK?
Vi afholder i RYK temadage, weekendseminarer, sommerkurser med videre. Vi udgiver RYK! Magasin samt bøger og hæfter, og vi formidler via hjemmesiden viden og giver mulighed for, at man som bruger kan udveksle erfaringer med hinanden. Derudover administrerer vi T-basen – et register over tilgængelighed – og vi gør vores indflydelse gældende i forhold til relevante sundhedspolitiske emner samt støtter og påvirker relevant forskning.