Forening

Rønnevang Kirke

Rønnevang Kirke ligger på Københavns vestegn. Vi nyder godt af en moderne og lys kirke, totalrenoveret i 2005, der giver gode rammer omkring gudstjenester, vielser, begravelser, børne- og ungdomsarbejde m.v.

I kirken har også kordegn, organist og kirketjener deres kontor. Præsterne har kontorer i præsteboligerne, og træffes efter aftale der eller i kirken.

Kirken er oprindeligt opført i 1976 af arkitekt Holger Jensen, der har tegnet en hel række kirker i Danmark og udlandet med vægt på funktionelt byggeri.

I sognet bor der lidt over 7000 personer.

Sognet er i 1976 udskilt fra Taastrup Nykirke Sogn.

Sognet hører til Høje Taastrup Provsti, Helsingør Stift.