Forening

Reerslev Stærkende Landsbylaug

Foreningen har til formål at arbejde for, at Reerslev-Stærkende bevarer det miljø og den kultur, herunder det serviceniveau, der traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund.

I tilslutning til denne målsætning skal det tillige tilstræbes, at den nuværende bygnings- og naturmæssige struktur bibeholdes i så vid udstrækning som muligt, og at videreudvikling og udbygning tager hensyn hertil.