Forening

Parkinsonforeningen

Parkinsonforeningen arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7000 mennesker ramt af Parkinsons sygdom og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre.

Foreningens medlemmer tilbydes desuden kurser, rådgivning og anden støtte. Endelig støtter foreningen forskning i Parkinsons sygdom med et årligt millionbeløb.

Parkinsonforeningens mission fortæller, hvorfor foreningen er sat i verden, dens ståsted og eksistensberettigelse. Parkinsonforeningen er den forening, der varetager parkinsonramte og deres pårørendes interesser.

Parkinsonforeningens mission
”At varetage parkinsonramte og deres pårørendes politiske, sociale og sundhedsmæssige interesser i forhold til Parkinson sygdom.”

Parkinsonforeningens vision
”Parkinsonforeningens opgave er at sikre de bedst mulige vilkår for parkinsonramte og pårørende.”

Parkinsonforeningen har en række overordnede formål, der skaber rammen for foreningens arbejde.

Foreningens formål
– At bekæmpe Parkinsons sygdom samt sygdomme med lignende symptomer
– At sikre optimale livsvilkår, ligeværdighed og selvbestemmelse for de sygdomsramte
– At skabe de bedst mulige forhold for de sygdomsramte familie
– At støtte forskning og behandling, der kan medvirke til opfyldelse af foreningens formål
– At deltage i internationalt samarbejde vedrørende sygdommen og patienternes forhold
– At udbrede kendskab til og forståelse for Parkinsons sygdom samt sygdomme med lignende
symptomer