Forening

OK. Klubben

OK-Klubben er en Pensionistforening.

Klubbens formål er at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre i Høje-Taastrup Kommune.

At få oplevelser i samværd med andre. At udbygge sit sociale netværk.

Arbejdet bygger på oplevelser, kultur og idræt.

Vi er upolitiske og uafhængige af faglige organisa-
tioner, og vi er alle frivillige.

Vi har arrangementer tirsdage i ulige uger i Taastrup Kulturcenter kl. 14.30 – 16.30.

Hver mandag er der OK- Idræt, kl. 14.00 – 15.30 ligeledes i Kulturcenteret.

Hver onsdag er der Stavgang kl. 09:30 med start fra Kulturcenteret.

Hver mandag og torsdag er der krolf med start kl. 10:00 på krolfbanen ved Kulturcentret.

En gang om måneden er der “Vi synger sammen” med Grethe Olsen, kl. 14 – 16 i Kulturcenteret.

En gang om måneden er der “Vi spiser sammen” i Pensionisternes Hus, Bygaden 21.