Forening

Nyreforeningen for Københavns Omegnskreds

Nyreforeningen Københavns Omegnskreds, en del af den landsdækkende Nyreforening.

Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for kronisk nyresyges, herunder særligt dialysepatienters og nyretransplanteredes, og disses pårørende.

Nyreforeningens arbejde består i at udbrede kendskab til nyresygdomme og forbedre patientvilkår og behandlingsmuligheder for kronisk nyresyge.

Det sker ved at give information om nyresygdomme og deres behandling, kursusvirksomhed, støtte til forskning, arbejde for at fremme mulighederne for organtransplantation samt at sikre mulighed for dialyse ved ferie gennem drift af små dialysecentre.