Forening

Lions Club Hedehusene-Fløng

Lions Club Hedehusene Fløng har nu eksisteret i over 42 år.

Startet af en håndfuld lokale borgere, som med kun 62 navne på medlemslisten, hvor de fleste udskiftninger er sket indenfor de sidste 12-15 år og frafaldet i mange tilfælde skyldtes sygdom eller bortgang, hvilket jo tyder på, at det ikke kun kan være hyggelige sammenkomster og venskaber, men selve ideen bag Lions, der er årsagen til at medlemmerne har holdt ved i mange tilfælde 25-30 år.

Vi er kun 6 medlemmer tilbage og leder med lys og lygte efter nye medlemmer, der vil hjælpe os med et generationsskifte og har lyst til at fortsætte det frivillige arbejde.

Lions er i dag verdens største private humanitære hjælpeorganisation med 1,4 millioner medlemmer fordelt på 46.000 klubber i 206 lande. Alene i Danmark er der 316 klubber med godt 7000 medlemmer.

Lions medlemmer indsamler penge og udstyr til projekter af humanitær eller kulturel art ved hjælp af forskellige arrangementer, hvor kun fantasien sætter grænser. Her i Hedehusene-Fløng har vi siden 69 forsøgt bl.a. med bankospil, markedsfester, orienteringsløb og er i dag mest kendt for vore loppemarkeder samt julelotteriet.

Det er i de 42 år lykkedes os at indsamle og videregive over 3 millioner kroner.

Til forskel fra de fleste hjælpeorganisationer er Lions kun baseret på frivillige hjælpere, så hver èn krone, der kommer ind – går ud igen til de projekter vi støtter. Alle omkostninger i forbindelse med administration betales af medlemmernes kontingent.

Lokalt støtter Lions plejehjem, pensionister, ungdoms- og handicapidræt f.eks. ridning, gymnastik, fodbold for døve og via hjemmehjælpen uddeles jule-hjælp til trængende.

Nationalt støtter Lions ungdoms- og handicaplejre, Lions kollegiet – et bosted for handicappede, autistcentre og Lions prisen på kr. 500.000, der hvert år uddeles af Lions protektor HKH Prins Henrik.

Internationalt støtter vi SOS-børnebyer, opbygningen og drift af et hospital i Masanga, Sierra Leone, som endda har lokale rødder, da det er læge Peter Bo Jørgensen fra Taastrup, som er primus motor bag projektet.

Lions Katastrofe- og Hjælpefond, som vi husker i forbindelse med jordskælvet i Tyrkiet, Tsunamien i Sydøstasien og oversvømmelserne i Bangladesh, Kina, Japan og Pakistan, orkaner på Haiti og i Australien og senest flygtningelejrene i Østafrika, hvor Lions som regel er de første på stedet med hjælp, fordi vi benytter os af de lokale Lions klubber og deres forbindelser.

Et stort internationalt projekt “Sight First II” eller Lions kamp mod blindhed er netop afsluttet.

Det lykkedes at indsamle 10 mill. kroner i Danmark og totalt over 200 mill.US$ .

Dette projekt har en lille historie, der går tilbage til 1993, hvor det første “Sight First” startede.

Via dette projekt kom Lions ind i Kina, som indtil nu har afvist alle hjælpeorganisationer at operere indenfor deres grænser. Først i forbindelse med Sight First II gik det op for kineserne, at det var Lions, der kørte dette projekt, men nu var kineserne blevet så glade for projektet, at Lions blev den første NGO som officielt fik tilladelse til at operere indenfor Kinas grænser.

De tillod endda at man begyndte opstarten af nye Lions klubber.

Desuden har Financial Times i 2007 valgt Lions internationale organ LCIF, som den bedste af verdens NGO` at samarbejde med. Det kan vi godt være lidt stolte af.