Forening

Landsforeningen Lev

Om LEV

LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede – dannet i 1952.

Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling – Forglemmigej-dagen – finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for udviklingshæmmede og deres pårørende.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II gav i juni 2001 tilsagn om at være protektor for LEV.
Dronning Margrethe overtog dermed protektoratet efter Dronning Ingrid, der var Landsforeningens protektor fra 1966 og frem til sin død i november 2000.

LEVs Landsformand er Sytter Kristensen