Forening

Landsforeningen for Voldsramte kvinder

Voldsramte kvinder skal ikke stå alene.

28.000 kvinder i Danmark udsættes årligt for partnervold og det anslås, at tallet er stigende.

For mere end 2000 kvinder årligt bliver volden så voldsom, at de må flygte og henvende sig til et krisecenter.

Kun hver fjerde kvinde politianmelder volden ved indflytningen eller under opholdet på krisecentret.

Landsforeningens overordnede formål er at skabe et netværk for voldsramte kvinder, og skabe fokus på et område som stadig er tabubelagt.

Vi ønsker med foreningen at skabe et forum hvor den voldsramte kan møde ligestillede under uforpligtende forhold, dette gør vi blandt andet ved at oprette Caféer rundt om i landet, hvor vi afholder: udviklingsgrupper, tema aftner, spiser sammen, arrangere udflugter og meget andet.

Endvidere ønsker vi at medvirke til at styrke forældrerollen og bevidstheden om, hvor vigtigt det er at holde fast i sit eget og barnets behov.

I dette forum kan man helt anonymt dele tanker, følelser og oplevelser med hinanden. Den gensidige genkendelse mindsker følelsen af ensomhed, og kan bidrage til at bryde tabuet. Det bliver både naturligt og legalt at sætte ord på oplevelserne.
Med andre ord: de voldsramte kvinder står ikke længere alene!

Landsforeningen for Voldsramte Kvinder ledes af Sanne Graffe, som kan kontaktes på Tlf.: 60 14 01 01
eller på E-mail: sanne@voldsramtekvinder.dk

Se mere på foreningens hjemmeside: www.voldsramtekvinder.dk
eller finde os på FaceBook: http://www.facebook.com/groups/114248725555/