Forening

Kræftens Bekæmpelse, lokalforeningen i HTK

Lokalforeningens opgave er:
–  At medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i
kræftrelaterede spørgsmål
–  At samarbejde med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål
–  At informerer om Kræftens Bekæmpelses arbejde
–  At forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings-, oplysnings-,
forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter
–  At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens
Bekæmpelse