Forening

Konservative folkeparti

Som medlem af den lokale konservative vælgerforening får du direkte indflydelse på de politiske beslutninger, der påvirker din hverdag. F.eks. indflydelse på prioriteringer på folkeskoleområdet, indflydelse på institutionernes åbningstider og lukkedage, indflydelse på det offentlige serviceniveau, indflydelse på prioriteringer på sundhedsområdet og indflydelse på, hvordan din skat skal anvendes af kommunen og staten.

Rammerne om din hverdag er i høj grad afhængig af politiske beslutninger. Derfor bør du have indflydelse på beslutninger.
Langt de fleste begrænser dog deres mulighed for indflydelse, fordi de ikke er med i et politisk parti.

Hvert efterår diskuteres det livligt, hvorledes det kommunale budget skal skrues sammen. Hvad skal der bruges flere penge på – og hvor skal der spares?
Og diskussionen foregår i de lokale vælgerforeninger!

Det er indlysende, at vi som ”regeringsbærende parti” i Høje-Taastrup Kommune har en meget afgørende indflydelse på alle beslutninger!
Du vil derfor som medlem af Konservative få en meget direkte mulighed for at påvirke udviklingen i Høje-Taastrup Kommune.

Det er da et tilbud, som ikke er så ringe endda…