Forening

Københavns Fjernstyringsklub

Klubbens formål er at opretholde en modelflyveplads med tilhørende faciliteter
for flyvning med radiostyrede modelfly, samt fremme medlemmernes interesse
inden for denne sportsgren.