Forening

HTI – Gymnastik

Det er afdelingens formål gennem oplysning og frihed til forskellighed at støtte det sociale samvær samt fremme interessen for gymnastik og bevægelse til gavn for folkesundheden.