Forening

HTI – Badminton

HTI badminton blev stiftet den 14. oktober 1933 og har siden 1975 haft fast tilholdsted på Gadehaveskolen.

Har du lyst til at spille med en eller flere du kender, har vi sikkert en bane til dig.
Er du til tuneringsbadminton deltager vi i motionistturneringen under DGI.

Vil du hører mere om HTI badminton, så kom ned i Gadehave-hallen onsdag mellem kl. 19:00 – 21:00 hvor holdspillerne har fællestræning.

Vi glæder os til at se eller høre fra dig.

Da vor ungdomsformand og ungdomstrænere har sagt stop og da vi ikke har fundet nye frivillige, har vi desværre måtte lukke vor ungdomsafdeling.