Forening

Høreomsorg

Her får du råd og vejledning i brug af høreapparater og hjælpemidler.

Give råd om tinnitus og høresygdomme

Træffes den anden mandag i hver måned kl. 10.00 – 12.00

Formål er at yde råd og vejledning til hørehæmmede, ved at informere om hvordan høreproblemer kan løses eller teknisk afhjælpes.