Forening

Høje Taastrup og Omegns Garderforening

Foreningens formål er på nationalt og upolitisk grundlag at styrke kammeratskab og sammenhold mellem gamle gardere.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde eller har forrettet tjeneste ved Regimentet. Ved indmeldelsen skal medlemmet give en række oplysninger til foreningens registrator, herunder en e-mail adresse, hvis en sådan haves.

Foreningen blev oprettet 29. november 1976 som forening nr. 78 i Region 5 under De Danske Garderforeninger.

Det var en annonce i Taastrup Avis, indrykket af Martin Esbensen – årgang 39, der var startskuddet til oprettelsen af Høje Taastrup og Omegns Garderforening. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 29. november 1976 på Taastrup Fritidscenter, hvor en bestyrelse på 5 personer, med JULI-74 Jon Nielsen som formand, blev valgt til at varetage foreningens interesser.

Grundlaget for foreningen var at samle ”gamle gardere” i lokalområdet til forskellige aktiviteter, og derfor var dialogen med de omkringliggende garderforeninger, der naturligt havde dækket hele området, meget vigtig. Derfor blev der afholdt et møde hos Præsidiet, hvor også garderforeningerne for Gl. Roskilde og Søndre Birk deltog. Mødet var meget positivt og en samarbejdsmodel blev aftalt.

Repræsentantskabsmødet den 3. juni 1978, der blev afholdt i Sandholmlejren, blev den endelige ”blåstempling” af foreningen. Høje Taastrup og Omegns Garderforening blev optaget i De Danske Garderforeninger som forening nr. 78. Det var en stor dag for alle der havde arbejdet hårdt for at nå dette mål.

Efterhånden som foreningen blev kendt i lokalområdet, steg medlemstallet støt. Fra den spæde start med 7 medlemmer var medlemstallet i 1980 allerede oppe på 40. Og da Jon Nielsen afgik som formand på generalforsamlingen i 1985, var medlemstallet helt oppe på 103! På omtalte generalforsamling blev MAJ-50 Per Prier valgt til ny formand.

En garderforening skal naturligvis have en fane! Derfor blev der i 1980 sendt en ansøgning
til Danmarks-Samfundet. Ansøgningen blev godkendt, og derfor kunne repræsentanter for vores forening modtage den nye fane, ved en højtidelighed i Holmens Kirke, den 15. juni 1980.

Lørdag den 29. november 1980 blev fanen indviet i forbindelse med fødseldagsfesten. Det første søm, for Hendes Majestæt Dronningen, blev ”slået i” af daværende vicepræsident Johan O. Kofoed. Det andet, for Fædrelandet, ved foreningens formand Jon Nielsen. Det tredie, for Foreningen, af foreningens stifter, Martin Esbensen.

I 1983 var der fra flere sider stillet midler til rådighed, således at fanen kunne blive broderet på begge sider med DG og foreningens navn.

Fanen har lige siden været et naturligt samlingspunkt for foreningen, og er med ved stort set alle arrangementer. Desuden har fanen været med ved flere ceremonier, bl.a.:
Livgardens 325 års fødselsdag i juni 1983.
Paraden i forbindelse med Høje Taastrup banegårds indvielse i juni 1986 hvor Dronningen deltog.
Ved Dronning Ingrids begravelse i Roskilde 2001.
Regentparrets besøg ved Vejleå Kirke i Ishøj 2005.

Foreningens 10 års jubilæum blev fejret ved en fest på Centerterrassen i Taastrup, og 15- og 20 års jubilæet blev afholdt i Jonstrup Lejren.
25. års jubilæet i 2001 blev afholdt på Quality Hotel i Høje Taastrup.
Denne fest var nok det foreløbige højdepunkt i foreningen, med deltagelse af både Chefen for Den Kongelige Livgarde og Præsidenten for De Danske Garderforeninger.

Ved generalforsamlingen i 2002 overtog Jon Nielsen igen formandsposten. Per Prier blev ved samme lejlighed udnævnt til foreningens første æresmedlem for sin store indsats.

Siden 1982 har foreningen, med stor velvilje fra kommunen, haft ”Garderstue” på Parkskolen i Taastrup.

Placeringen er ideel, idet der også er skydebaner på skolen, som bliver brugt flittigt vinteren igennem. Skydelederne sørger for våben og ammunition og sikrer, at vi ”gamle gardere” overholder de sikkerhedsregler vi lærte engang! Vinterskydningerne afsluttes altid med hyggeligt samvær i Garderstuen, og især nytårsskydningen i januar måned er et populært arrangement med medbragt mad og fællessang.

Stuen er gennem årene blevet udstyret med mange gardereffekter. Det gælder bl.a. en garder i fuld størrelse med blå uniform, samt en taske, bjørneskindshue og bjørneskind, skænket af medlemmer. Med tiden er der også blevet råd til et billardbord.
I 2006 fik vi et andet, og større lokale stillet til rådighed på skolen. Det har bl.a. betydet at der også er blevet plads til en bar! Den ene endevæg er prydet af vores smukke fane.

Vi har gennem årene haft en bred vifte af arrangementer, og det har været en tradition fra starten, og er det fortsat, at familie og venner også kan deltage i nogle af arrangementerne. Det har helt sikkert været med til at styrke sammenholdet og kammeratskabsfølelsen i foreningen.

En af de mest populære aktiviteter er fugleskydningen på skydebanerne ved Hedehusene. Forholdene er fine, både inde og ude, og vejrguderne plejer at være med os! Efter flaghejsning og flagsang går skydningerne i gang, og der skydes på både ”familiefugl” og ”garderfugl”. Der afsluttes med fællesspisning og uddeling af præmier, samt kåring af årets ”fuglekonge”.

Selv om december måned traditionelt er en travl måned for mange, er der alligevel pænt fremmøde til julebanko, der afholdes på Hjemmeværnsgården i Taastrup. Det skyldes sikkert muligheden for at vinde vin og ænder til julebordet!

Gennem de senere år er bowling blevet en mere og mere populær aktivitet i foreningen. Det skyldes at aktiviteten er sat i system af vores dygtige bowlingleder, således at der spilles regelmæssigt vinteren igennem, bl.a. sammen med andre Garderforeninger. Det skulle hurtigt vise sig at vi har nogle meget dygtige spillere i foreningen, for i sæsonen 2005/06 blev vores hold landsmester i De Danske Garderforeninger.

Af andre arrangementer kan bl.a. nævnes foredrag og besøg i Københavns Lufthavn og DGI-Byen.

Mødeaktiviteten består, ud over de regelmæssige bestyrelsesmøder, af den årlige generalforsamling, der afholdes i Fløng Forsamlingshus. Allerede ved tilmeldingen skal der foretages et valg, idet man ved den efterfølgende spisning kan vælge mellem Gule ærter og Wienerschnitzel. Vi kan afsløre at de gule ærter er mest populære. Det kan skyldes at de går bedst sammen med en snaps!
Det er en tradition at hæderstegn uddeles i forbindelse med generalforsamlingen.

Fløng forsamlingshus var også rammen om den foreløbige sidste jubilæumsfest, 30 års jubilæet, der blev afholdt den 18. november 2006. Igen en hyggelig aften i vores garderforening.

Med de gode kræfter der lægges i fra mange sider, er der al mulig grund til at være optimistisk med hensyn til fremtiden for Høje Taastrup og Omegns Garderforening, den foreløbig yngste forening i De Danske Garderforeninger.