Forening

Høje Taastrup Kulturforening

Høje Taastrup Kulturforening er stiftet i 1996 og har til formål at aktivere og stimulere livslyst med kulturelt og socialt samvær.

Interesseret i at blive medlem? – Kontingent pr. person/år: kr. 125,00. Indmeldelse hos kasserer Sven-Aage Kloppenborg, Tlf. 43 55 29 33 eller email: sven.aage.kloppenborg@fragt.dk

Nedenstående aktivitetskalender viser de arrangementer, vi har planlagt for perioden januar 2015 til maj 2016:

 

Hvornår

 

Hvad

22. april 2015 Jødisk Museum i København, rundvisning og efterfølgende frokost.

 

12. maj 2015 Sommertur med rundvisning i Frederiksberg Kirke. En dejlig frokost i Hansens Familiehave, og herefter besøg med rundvisning i Revymuseet.

 

2. september 2015 Til Hven med færgeafgang fra Havnegade, hestevognstur og frokost på Hven.

 

20. oktober 2015 Besøg med rundvisning i Det Kongelige Bibliotek.

 

Ultimo november 2015 Bustur. Vi starter i Osted Kirke, hvor organist Camilla Donovan musicerer, og præsten fortæller om kirken. Herfra kører vi til Kudskehuset ved Skjoldnæsholm, hvor der venter os en dejlig julefrokost. Sluttelig kører vi til det store julemarked på Gisselfeld Kloster.

 

Januar 2016 Foredragsaften i Taastrup Kulturcenter med en ”storyteller” fra Care Danmark.

 

Februar 2016 Besøg med rundvisning på Jagt- og Skovbrugsmuseet.

 

16. marts 2016 Generalforsamling i Taastrup Kulturcenter

 

April 2016 Besøg på Cirkusmuseet og Avedørelejren i Hvidovre.

 

Maj 2016 Bustur til Sverige med besøg i Lund Domkirke, frokost m.v.