Forening

Høje Taastrup Bilaug

Høje-Taastrup Bilaug arbejder for at fremme interessen for hobby-biavl i Høje-Taastrup Kommune.
Dette sker ikke mindst ved på forskellig måde at hjælpe begyndere i gang.

Formål
Foreningens formål er at samle biinteresserede i et fællesskab for udveksling af erfaringer med biavl i lokalområdet og at være fælles om praktiske gøremål i forbindelse med biavl, så som indkøb af materiel og slyngningsfaciliteter til honning.

Medlemmer
Alle med interesse for biavl kan blive medlemmer af bilauget.
Kontingentet og andre betingelser for medlemsskabet fastsættes af generalforsamlingen (2014 er det 100 kr årligt kontingent. Hertil lægges kontingent til Danmarks biavlerforening på 700 kr.).
Det vil altid være muligt forinden beslutning om medlemskab at indsnuse atmosfæren og følge arbejdet i foreningens andelsbigård.
Foreningen afholder forskellige arrangementer henover året for alle medlemmer – herunder f.eks. sommerfest i juni samtidig med generalforsamlingen, honningbedømmelse sidst på året, bigårdsbesøg osv.

Pasning
Nye medlemmer kan i begrænset omfang få praktisk hjælp og råd fra andre medlemmer i lauget til pasning af bierne. Nye medlemmer kan få tilknyttet en fast “mentor” man kan få vejledning og støtte fra.

Erfaringerne siden bilaugets start i 2003 er, at det er muligt efter et år med støtte/undervisning, selv at overtage pasningen af bierne.

Bier skal tilses 2-4 gange pr måned i sæsonen april-august.

En god start vil være at gennemgå et begynderkursus. Høje Taastrup Bilaug tilbyder et mentorlignende kursusforløb for nye biavlere via et supplerende medlemskab af foreningens andelsbigård.

Andelsbigården for nye biavlere
I andelsbigården er det de nye medlemmer, der selv passer bierne med hjælp og vejledning af en række erfarne biavlere, der hver uge underviser i den praktiske pasning i andelsbigården.

Andelsbigården er også for nye biavlere, der ikke kan have bier hjemme f.eks. fordi man bor i lejlighed eller ikke er tryg ved at stå alene med pasningen af bierne.

Oplæringen løber hele bisæsonen fra april til august/september hver onsdag aften.

Medlemmet af andelsbigården skal selv kun sørge for bidragt og handsker og får samtidig ret til en andel honning fra bigården. Bilauget sørger for bifamilier, stader samt alt grej og materialer gennem sæsonen.

Kurset er et praktisk forløb, hvor der vil blive fortalt og vist om de problemer man kan møde som biavler og de arbejdsmetoder, forholdsregler, hygiejne osv. der er nødvendigt for at få en vellykket start som biavler. Efter en demonstration eller snak om dagens arbejde er det meningen at de nye biavlere selv skal passe bierne med støtte i hele forløbet af en gruppe erfarne biavlere tilknyttet andelsbigården som undervisere.

Udstyr
Biavl kræver en del udstyr. Bistader kan lejes for et beskedent beløb i det omfang, at bilauget har ledige stader.

Bilauget har indrettet 2 slyngerum med slynger, som stilles til fri afbenyttelse for medlemmerne.

Personligt udstyr
Nødvendigt udstyr for pasning af bier:

En bidragt og et par bitætte handsker.
En røgpuster eller en røgspray til beroligelse af bierne, når de skal tilses.
En stadekniv til at adskille rammerne i stadet.
En honningspand til opsamling af honning efter slyngning. (En spand med lufttæt låg).
Til daglig drift af bistadet kræves rammer (lånes af lauget) med isatte prægede voksplader (købes af biavleren).

Efterår-vinter
Efter årets honninghøst i august skal bierne gøres klar til indvintring. Denne klargøring består i indskrænkning af rammeantallet i stadet til 10, behandling mod sygdomme og fodring (husk vi har taget biernes indsamlede vinterfoder, et stade kan give 15-55 kg honning afhængig af sæson og biavlers erfaring). Der skal fodres med op til 20 kg sukker pr stade.