Forening

Hjerneskadeforeningen

Foreningens motto er: Liv der reddes, skal også leves!

Tidligere har hjerneskader ikke haft den store opmærksomhed. For få år siden mente man ikke, det var muligt at behandle og mindske følgerne af en hjerneskade. Man reddede liv, hvorefter de skadede og deres pårørende oftest blev overladt til sig selv.

I dag ved vi, at det med den rette hjælp er muligt at optræne de hjerneskadede til en tilværelse med forbedret funktionsevne og livskvalitet.
Det er efterhånden lykkedes i et vist omfang at få etableret behandlings – og genoptræningstilbud, specialundervisning m.m., men omfanget af tilbud til de hjerneskadede er dog fortsat langt fra tilstrækkeligt.

Hjerneskadeforeningen fungerer som en interesseorganisation for hjerneskadede og pårørende.
Foreningen er et supplement til den offentlige indsats i sundheds, social – og undervisningssektoren og samarbejder med hjerneskadeområdes førende behandlere og specialister.

– At skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade.
– At arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade
– At virke for, at patienter og pårørende får den bedst mulige sociale støtte, og at støttearbejdet sker i samarbejde med professionelle.
– At arbejde med indsamling og udbredelse af oplysning om hjerneskadernes natur, patienternes særlige problemer, behandlings- og genoptræningsmuligheder, hjælpemidler samt at støtte forebyggende arbejde.

Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende, uafhængig, brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier.

Hjerneskadeforeningen har lokalforeninger over hele landet, og er repræsenteret i samtlige kommuner.

Foreningen har cirka 2.700 familiemedlemskaber.
Medlemskredsen består af hjerneskadede og deres pårørende – samt personer med interesse for hjerneskadeproblematikken. Vi er en landsdækkende brugerorganisation, der styres af de ramte familier.

Foreningen har lokalforeninger over hele landet.
Lokalforeningerne organiserer selvhjælpsgrupper, familienetværk,
ungdomsaktiviteter, fritidsaktiviteter og medlemsmøder med foredrag og
diskussioner om de skadedes behov og problemer.

Foreningen arbejder for at oplyse om hjerneskadeproblematikken. Derfor driver foreningen oplysningsvirksomhed over for social- og sundhedspersonale, udgiver et medlemsblad, arrangerer familiekurser, udgiver informationspjecer og yder rådgivning ved socialrådgiver og neuropsykolog. Herudover arbejder foreningen inden for boligområdet med at etablere velegnede bofællesskaber.