Forening

Hedehusene Tennisklub

Nye medlemmer kan gratis få 2 prøvetimer med én af klubben udpeget person. Man får derved mulighed for at komme bedre i gang.

De 2 prøvetimer giver ikke nedslag i træningskontingentet.

Klubben har god trænerkapacitet til rådighed.

Alle juniorer har mulighed for at få træning i klubben.
Der er både træning i sommersæsonen og vinter-sæsonen, men der skal betales særskilt.

Der kan være mulighed for mere end 1 times træning om ugen, men der skal betales ekstra for det.

Alle de, der får træning, vil være anført på hjemmesiden under menupunkterne ”Træning juniorer”, ”Træning seniorer” eller ”Træning Motionister”. Her kan du læse, hvem der er træner, ugedag, klokkeslæt mv.

Kassereren anfører først medlemsnummer, når der er betalt træningskontingent.

Man skal være medlem af klubben for at deltage i træning.

Da træningskontingentet kun dækker en mindre del af klubbens træningsudgifter, forventes det, at man efter nærmere aftale er villig til at spille holdturnering for Hedehusene Tennisklub.