Forening

Hedehusene-Fløng Jagtforening

Foreningen søger at samle alle jægere i området til socialt samvær omkring jagtrelaterede emner, samt at fremme medlemmernes interesser i tilslutning til DJ’s formålsparagraf, hvis ordlyd er følgende:

Danmarks Jægerforbunds formål er:
– at varetage medlemmernes jagtinteresse i enhver henseende.
– at højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme.
– at støtte og fremme relevante faunaforskning.
– at yde service til medlemmerne.
– at varetage generelle administrative og praktiske opgaver indenfor jagt og faunaforvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder.
– at arbejde for gennemførelse af ordninger, der sikrer jægere med fast bopæl i Danmark jagtmulighed på fiskeriterritoriet og offentligt ejede arealer.
– at arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivende miljø som grundlag for en sund og artrig fauna. Herunder hensigtsmæssig brug af de selvforsynende naturgivende ressourcer.