Forening

Hedehusene Drama Forening

Dramaforeningen tilbyder teateraktiviteter for børn og sætter med nogle års mellemrum store byspil op.

De holder til i festsalen på Hedehusene Skole.