Forening

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening

Uanset om du er begynder eller en garvet slægtsforsker, er det altid en god idé at søge samvær med andre med samme interesse.

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening arrangerer i lighed med andre slægtsforskerforeninger forskellige aktiviteter, medlemsmøder, foredrag, udflugter m.m. med emner indenfor genealogi og personalhistorie.

På medlemsmøderne plejer der desuden at være rig lejlighed til at udveksle viden og ideer med andre.

Vi har normalt møde hver torsdag:

I de ulige uger mødes vi kl. 19:00-21:30.
Vi afholder klubaftener, hvor vi udveksler erfaringer og søger hjælp hos hinanden.
Desuden har vi hver sæson nogle aftenforedrag om forskellige emner.

I de lige uger mødes vi kl. 10:00-12:30.
Vi har forskellige indlæg og studieaktiviteter, hvor alle områder inden for slægtsforskningen tages op.
Desuden øver vi os i at læse gotisk skrift.

Derudover tager vi på ekskursioner til arkiver og andre steder med relation til slægtsforskning/historie.