Forening

Foreningen af Danske døvblinde

Foreningen Danske DøvBlinde er en privat organisation, som arbejder for
at bedre døvblindes vilkår og fungerer samtidig som samlingspunkt for
døvblinde.

Vi tilbyder støtte, hjemmebesøg med rådgivning, kurser og foredrag,
lokale netværksgrupper og står for udvikling og servicering af it- og
kommunikationsudstyr til døvblinde.