Forening

FOF Høje-Taastrup

FOF er Danmarks største udbyder af folkeoplysnings uddannelser

Hvert år får mere end 200.000 danskere indsigt, viden og erfaring gennem en af FOF’s kurser, fordrag eller udflugter.

FOF’s aktiviteter er for alle - uanset køn, race eller religion.

FOF styrker deltagernes kvalifikationer.

FOF’s kurser gør deltagerne kan forbedre deres evner (sprog, IT osv.) og føre til personlig udvikling.

FOF, Folkeoplysnings Samråd, blev grundlagt i 1947.

FOF er en udløber af det danske Konservative Folkeparti, men har altid været åben for hele befolkningen.

FOF’s formål

FOF formål er gennem insisteren på og fordybelse i den kristne-humanitær kulturtradition at fremme viden om mennesker og samfund og at bidrage til at kvalificere og udvikle det enkelte menneske, hvilket giver mulighed for et rigere liv som individ og som medlem af samfundet.

FOF mission og vision

FOF mission er at udvide det enkelte menneskes niveau af indsigt, bredden af overblik og livskvalitet.
FOF vision er at levere folkeoplysning, der omfatter både læring og oplevelser.
FOF slogan er: Et rigere liv.
FOF logo er: Spiralen - den stadigt fortsatte udvikling, der kender sit eget udgangspunkt.