Forening

Fløng ældreklub

ældrekluben laver div. arrangementer julefrokost, banko, og meget andet