Forening

Fibrogruppen TAG

Gruppen holder møde hver 3. tirsdag i måneden i Valby Medborgerhus, hvor det sociale samvær sættes meget højt.

Giver hinanden gode råd og drøfter nye tiltag vedr. sygdommen.

Tager i varmtvandsbassin én gang om ugen. Målgruppen er alle med fibromyalgi.